4 ‘SOGEP Projesi’ ORAN koordinasyonunda yürütülmeye başlandı

4 ‘SOGEP Projesi’ ORAN koordinasyonunda yürütülmeye başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2021 yılı çağrısı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda yürütülen proje teklif dönemi sonucunda Sivas’tan sunulan 4 projeden 4’ü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Sivas, SOGEP 2021 yılı kapsamındaki en başarılı iller arasına girmeyi başardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2021 yılı çağrısı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda yürütülen proje teklif dönemi sonucunda Sivas’tan sunulan 4 projeden 4’ü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Sivas, SOGEP 2021 yılı kapsamındaki en başarılı iller arasına girmeyi başardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, yerelde kalkınma ajansları tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeyi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermeyi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamayı, istihdam edilebilirliği artırmayı, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemeyi ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. SOGEP 2021 yılı hazırlık çalışmaları yaklaşık 6 ay gibi uzun bir zaman dilimini kapsadı. Çağrıya çıkılması, uygun proje fikirlerinin ORAN tarafından geliştirilmesi ve yararlanıcı kurumlarla bire bir gerçekleştirilen hazırlık faaliyetleri sonucu sunulan projelerin değerlendirilmesi süreci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanması ile tamamlanarak uygulama aşaması başlamış oldu. ORAN Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TR72 Bölgesi’nde Yatırım Destek Ofisleri tarafından yürütülen sürecin ardından Sivas’tan sunulan 4 proje, yaklaşık 4 milyon TL hibe ile desteklenecek. Sivas il merkezi ve ilçelerde desteklenen projeler vasıtasıyla tarımsal üretim ve kırsal kalkınma desteklenmesi, kadın istihdamı ve dezavantajlı grupların sosyal yaşama katılımı artırılması, yöresel ürünleri marka değeri yükseltilmesi ve coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması hedefleniyor. Suşehri’nde uygulaması başlayan ’Kadınlarımız Marmelat, Reçel ve Pekmez Üretiyor Projesi’ ile kadın kooperatifi iştiraki ile kadın istihdamı ve tarımsal üretim destekleniyor. Yöreye özgü ve coğrafi işaret potansiyeli olan ürünlerin üretimi artırılarak sözleşmeli üretimle ulusal satış kanallarına erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Ulaş’ta faaliyetleri başlayan ’Ulaş Zeron Bulguru Markalaştırma Projesi’ ile yöreye özgü ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve zeron buğdayından zeron bulguru üretimi tesisi kurulması planlanıyor. Kurulacak tesisin kadın kooperatifi tarafından işletilmesi ve kadın istihdamına katkıda bulunması hedefleniyor. ’Sivas Belediyesi Aşçılık ve Pastacılık Merkezi Projesi’ ile yeniden hayat kazandırılan bir binanın Aşçılık ve Pastacılık Merkezi’ne dönüştürülerek çevresinde bulunan 5 okulda sağlıklı beslenmeyi teşvik ederek günümüzün en önemli hastalıklarında biri olan obeziteye karşı farkındalık oluşturulması planlanıyor. Ayrıca, kadınları istihdamını destekleyici kurslar verilmesi ve kursiyerlerin kendi iş yerlerini açmaları adına start-up atölyeleri düzenlenmesi hedefleniyor. Akıncılar’da faaliyetleri başlayan ’Akıncılar Yöresel Gıda Üretim Tesisi Projesi’ ile ilçede üretilen sebze ve meyvelerin işlenerek ortaya çıkarılan ürünlerin öncelikle çevre illere ve İstanbul’a satışının gerçekleştirilmesi ve kadın istihdamının desteklenmesi hedefleniyor. Projeler vasıtasıyla eski işlevlerini yitirmiş binalar hayata kazandırılması, yenilikçi modellerle faaliyet gösterecek işletmelerin kurulması SOGEP’in kırsaldaki en önemli kazanımlarındandır. Ayrıca, istihdamın, dezavantajlı grupların ve bölgelere özgü ürünleri üretiminin desteklenmesi programın en önemli katkısı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP 2022 yılı hazırlık faaliyetleri Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesi’nde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından başlatılmış olup 16 Aralık 2021 tarihinde geniş katılımlı bir çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. SOGEP kapsamında bölgede başarılı bulunacak yenilikçi projeler geliştirilmeye ve desteklenmeye devam edecek.

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir